Domki Letniskowe Martynka w Niechorzu

Polityka Prywatności RODO

Domki Letniskowe Martynka

I. Informacja o przetwarzaniu danych.

Niniejszy dokument zawiera informacje o zasadach przetwarzania przez firmę Domki Letniskowe Martynka Zbigniew Baranek , Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych. Wymóg przekazania tych informacji nałożyło na nas Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

II. Kto jest administratorem danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma: Domki Letniskowe Martynka Zbigniew Baranek,
ul. Zachodnia 17, 72-350 Niechorze.
Nasze dane kontaktowe:

tel. 667 505 864
e-mail: [email protected]

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

III. Cele oraz podstawa prawna wykorzystywania danych osobowych.

Firma Domki Letniskowe Martynka przetwarza Państwa dane osobowe przede wszystkim w celu realizacji procesu wynajmu domków.

IV. Okres przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procesu wynajmu domków, tzn.: okres pobytu klienta w ośrodku.

V. Informacje o odbiorcach Państwa danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, dane te z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych mogą być udostępniane osobom upoważnionym przez Administratora oraz innym podmiotom, w tym:

      podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz firmy Domki Letniskowe Martynka np. podmiotom uczestniczącym w procesie przygotowania, doprowadzenia i zrealizowania procesu najmu np. biuro rachunkowe. 

Państwa dane nie będą przekazywane do państw z poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą.

Administrator danych zapewnia Państwa, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługują prawa wynikające z RODO. W związku z tym, przysługują Państwu następujące prawa:
   dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
    żądanie poprawienia danych osobowych w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
    przenoszenia danych osobowych, w przypadkach określonych w RODO,
    usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Niezależnie od praw wymienionych powyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Wówczas Administrator danych zobowiązany jest do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

VII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Domki Letniskowe Martynka Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) macie Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych.

Jeśli mają Państwo pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych, a także przysługujących Państwu uprawnień  w tym zakresie prosimy o kontakt:
     
    •
pisemny na adres: ul. Zachodnia 17, 72-320 Niechorze
    •
telefoniczny:  tel. 667 505 864
    drogą elektroniczną: [email protected]
Oferta Domków Martynka w Niechorzu